Co roku wiele zwierząt choruje z powodu zatrucia mykotoksynami obecnymi w komercyjnych karmach. Czym są mykotoksyny? Jakie objawy powodują?

Mykotoksyny to substancje wytwarzane przez grzyby (pleśnie) atakujące zboża i orzechy. Dla większości ssaków są one toksyczne, rakotwórcze, teratogenne (powodujące powstawanie wad rozwojowych w organizmach ludzkich i zwierzęcych), mutagenne i immunosupresyjne. Zwierzęta wykazują różny poziom odporności na mykotoksyny, ale dowiedziono, że bardziej […]