First Snow*PL

Alergia i koty syberyjskie

Alergia na koty?

Wielu miłośników kotów jest na nie niestety uczulona. Mają do wyboru albo spędzić życie bez mruczka, albo żyć z nim przyjmując leki. Czy istnieje rasa kotów nie wywołująca alergii? Wiele osób uważa, że koty Syberyjskie/Neva Masquerade są taką rasą. Czy faktycznie nie powodują alergii?Koty Syberyjskie są rasą hipoalergiczną. Co to oznacza? Wbrew powszechnemu przekonaniu hipoalergiczne właściwości oznaczają tylko tyle, że dana substancja, produkt lub zwierzę mają mniejsze szanse na wywołanie alergii. „Hipo” to przedrostek pochodzenia greckiego oznaczający „mniej”. Zatem coś co jest hipoalergiczne uczula mniej, a nie wcale. Wielu uczulonych ludzi jest w stanie tolerować obecność kotów Syberyjskich, ale są też tacy, którzy będą mieli objawy alergii. Czy jest coś takiego jak kot niewywołujący alergii? Niestety nie. Każdy kot ma jakiś poziom alergenów. Ale co jest tym alergenem? Jak tworzy się alergia?

Mechanizm odczynu alergicznego związany jest najczęściej z oddziaływaniem immunoglobulin E, wytworzonych przez limfocyty Th2 w wyniku kontaktu osoby uczulonej z alergenem, na komórki tuczne rozmieszczone w różnych częściach ciała (w błonie śluzowej dróg oddechowych, przewodu pokarmowego, skórze). To oddziaływanie prowadzi do uwolnienia z komórek tucznych mediatorów reakcji alergicznej, przede wszystkim histaminy, leukotrienów, enzymów proteolitycznych i heparyny. Po kilku minutach, dochodzi do wystąpienia objawów: pokrzywki, rumienia, bąbli na skórze, gwałtownego wycieku z nosa, zatkania nosa, pieczenia i łzawienia spojówek, kaszlu, świstów i duszności. Za alergię na koty odpowiada głównie białko Fel-D1* (Feline domesticus allergen number 1) występujące w ślinie, łzach, na skórze i gruczołach okołoodbytniczych. Koty podczas mycia rozprowadzają ślinę (wraz z białkiem) po futrze. Potem kocia sierść zostaje na meblach/dywanach i unosi się w powietrzu i może pozostawać w pomieszczeniach nawet do 6 miesięcy. Alergii więc nie wywołuje futro, lecz ślina na nim. Wykazano, że aktywne kocury produkują nieco więcej Fel-D1 niż kastraty. Dotyczy to tylko samców. U kotek poziom przed i po sterylizacji się nie zmienia.

alergia na koty
Struktura krystaliczna dimeru Fel-D1

Główny alergen kota Fel-D1 został po raz pierwszy opisany jako „Cat-1” w 1970 roku. Później prowadzono wiele badań, które miały na celu poznanie struktury Fel-D1, co mogłoby pozwolić na opracowanie skutecznych metod walki z alergią. Fel-D1 należy do rodziny białek wydzielniczych, ma masę 35 kDa i jest tetrameryczną glikoproteiną złożoną z dwóch heterodimerów. Każdy dimer zbudowany jest z dwóch łańcuchów zawierających kolejno: łańcuch 1 – 70 reszt aminokwasowych, łańcuch 2 – 90-92 reszt, kodowanych przez dwa osobne geny. Dwie izoformy drugiego łańcucha występują oddzielnie w skórze i ślinie. Przypuszcza się, że łańcuchy łączą się ze sobą poprzez mostki disiarczkowe przy cysteinach tworząc antyrównoległą strukturę czwartorzędową.

Część kotów Syberyjskich produkuje znacznie mniej Fel-D1 od innych ras kotów. Koty wszystkich ras zazwyczaj mają poziom Fel-D1 w ślinie pomiędzy 4-16 μg (mikrogramów), chociaż odnotowano też tak wysoki poziom jak 34 μg.

W Stanach Zjednoczonych przeprowadzono badania ilości produkowanego Fel-D1 u kotów Syberyjskich. Testy niektórych kotów wykazały poziom alergenu poniżej 0,2 μg (ale były i takie które miały powyżej 16 μg).  Skrajne wyniki nie zostały zawarte w statystykach. Około 50% Syberyjczyków wykazało dużo niższy poziom Fel-D1 niż normalny. Poniżej 15% kotów produkowało bardzo niski poziom alergenu i te koty mogły być bezpiecznie umieszczone w domu, w którym mieszkały osoby bardzo mocno uczulone. Wykazano, że kojarzenie kotów z niskim poziomem Fel-D1 skutkowało tym, że rodziło się więcej kociąt wykazujących niski poziom alergenu. Jednak z takich związków rodzą się też kocięta z normalnym poziomem Fel-D1.

Tabela 1: Wyniki badań ze strony KittenTesting.com:

Jeżeli ludzie wykazują poniższe objawy alergii na Fel-D1: To mogą przebywać przy kociętach, które produkują ilości alergenu:
Pokrzywka, obrzęk, silne kichanie, trudności w oddychaniu Ekstremalnie niską
(0.08–1.0 μg Fel d1)
Swędząca skóra, lekkie kichanie, mocno cieknący nos, astma Bardzo niską
(1.0–1.75 μg Fel d1)
Cieknący nos, silne podrażnienie oczu, kaszel Niską
(1.75–2.5 μg Fel d1)
Średnie podrażnienie oczu i zatkany nos Średnio-niską
(2.5–3.5 μg Fel d1)
Brak objawów alergii Normalną
(3.5–16 μg Fel d1)

Poziom Fel-D1 jest podawany w mikrogramach na mililitr śliny.
Każda osoba z alergią powinna zasięgnąć opinii specjalisty przed kupnem lub rezerwacją kota.

Wiele osób zastanawia się czy osoby uczulone na psy są również uczulone na koty. Około 20% Alergików wykazuje uczulenie zarówno na koty jak i psy. Ta reakcja jest jednak spowodowana drugorzędnymi alergenami Fel-D2 i Fel-D4. Niestety nie ma komercyjnych testów za zbadanie poziomu Fel-D2 i Feld-D4.

Alergia u większości osób przechodzi po kilku tygodniach od wzięcia kociaka. Nawet jeśli nie przejdzie to są medyczne sposoby odczulania.

*Fel-D1 wywołuje reakcje Immunoglobulin E u 90-95% pacjentów z alergią na koty i stanowi 60-90% czynników uczulających w sierści kota.
K
olejnym alergenem kota Fel d2 jest albumina o ciężarze cząsteczkowym 66 Kd, która wywołuje objawy u 20% uczulonych na alergeny kota, a jedynie niewielu chorych jest uczulonych wyłącznie na ten alergen.
Cystatyna ( należy do grupy inhibitorów proteazy cysteinowej)- Fel d3 wywołuje odpowiedź IgE zależną u 10% uczulonych na kota.
Antygen Fel d 4 należy do rodziny lipokalin jak większość głównych alergenów zwierząt domowych (6). U 62.96% uczulonych na kot wykrywa się sIgE skierowane przeciw Fel d 4 , stężenia te są niskie.
Fel d 5 immunoglobulina A o ciężarze 400 kd (7) . Wykazano w surowicy 38% uczulonych na kota przeciwciała skierowane przeciwko kociemu IgA tj. Fel d 5.
Fel d 5 immunoglobulina M o ciężarze cząsteczkowym 800-1000 kd. Występuje w surowicy zwierząt. Badanie ELISA wykazało ścisłą korelację między IgE zależną odpowiedzią uczulonych na kota chorych na Fel d5 i Fel d6
 

Literatura:

 1. http://mysticmelody.weebly.com/hypoallergenic-factor.html
 2. http://seacliffesiberians.com/cat-allergies/
 3. http://siberianresearch.com/
 4. llergia.org.pl
 5. Allergens of Mammalian Origin – III. Properties of a Major Feline Allergen
 6. The Crystal Structure of the Major Cat Allergen Fel d 1, a Member of the Secretoglobin Family
 7. Expression and genomic structure of the genes encoding FdI, the major allergen from the domestic cat
 8. Molecular Characterization of Major Cat Allergen Fel d1
 9. Allergens as immunomodulatory proteins: the cat dander protein Fel d 1 enhances TLR activation by lipid ligands.
 10. Focus on cat allergen (Fel d 1): immunological and aerodynamic characteristics, modality of airway sensitization and avoidance strategies.
 11. The effect of reducing levels of cat allergen (Fel d 1) on clinical symptoms in patients with cat allergy.