Tag: <span>mykotoksyny</span>

Uwaga! MykoTOKSYNY w karmach dla zwierząt!

Co roku wiele zwierząt choruje z powodu zatrucia mykotoksynami obecnymi w komercyjnych karmach. Czym są mykotoksyny? Jakie objawy powodują? Mykotoksyny to substancje wytwarzane przez grzyby (pleśnie) atakujące zboża i orzechy. Dla większości ssaków są one toksyczne, rakotwórcze, teratogenne (powodujące powstawanie wad rozwojowych w organizmach ludzkich i zwierzęcych), mutagenne i immunosupresyjne. …